از ساعت به مدت

رادیو تهران

اسلايدر سايت

امضاء تفاهم نامه رادیو تهران و دانشگاه شهید بهشتی

تفاهم نامه همكاری علمی و كارآفرینی رادیو تهران و پارك علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی امضاء شد.

1400/02/18
|
15:37

به منظور مشاركت و بهره گیری از توانایی های رسانه برای جذب و پرورش ایده های خلاق، تفاهم نامه همكاری علمی و كارآفرینی بین رادیو تهران و پارك علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با حضور حمیدرضا صحراگرد، مدیر شبكه رادیویی تهران و كوروش پرند رئیس پارك علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی امضاء شد.

دسترسی سریع
اسلایدر سایت