صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

- از ساعت - به مدت -

زمان پخش: -

ساعت پخش برنامه: -

مدت برنامه: -

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

رادیو تهران هم مانند دیگر رادیو ها از حضور نیروهایی خدوم بهره مند است که بیشتر اوقات کاری خود را در پخش این شبکه رادیویی می گذرانند.

<br> تهیه کنندگان، گویندگان، هماهنگی ها، نویسندگان و ... از جمله این همکاران هستند که در شیفت های مختلف در استودیو پخش زنده این شبکه رادیویی حضور دارند و به مخاطبان خدمت رسانی می کنند.<br>

همکاران ما