صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا 5 شنبه از ساعت 10:35 به مدت 20 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا 5 شنبه

ساعت پخش برنامه: 10:35

مدت برنامه: 20 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 3000094

برنامه ایست از گروه تهران و رویدادها با رویکرد ورزشی

همکاران ما