صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه از ساعت 11:00 به مدت 40 دقیقه

زمان پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 11:00

مدت برنامه: 40 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 3000094

ذره بین برنامه ای گفت وگو محور است که هر روز از ساعت 11 به یک موضوع ااجتماعی و فرهنگی اختصاص می یابد. این برنامه بیشتر به کنکاش مسائل شهر تهران و آنچه بین شهروندان اتفاق می افتد می پردازد .

برنامه «ذره بین» با حضور مهمانان جامعه شناس و پژوهشگر فعال حوزه اجتماعی آقایان سلطانی نژاد روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه وآقای دکتر ناظری وحجت السلام سعیدی به بررسی مسائل و آسیبهای اجتماعی میپردازد .

همکاران ما