گذری در تهران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 17:15 به مدت 10 دقیقه

گذری در تهران

گُذَر در فرهنگ اصطلاحات طهران قدیم به مكانهایی خاص در بافت قدیمی شهر اشاره داشت. گذرها معابری بودند كه محلات مختلف شهرهای قدیم و به خصوص طهران را به یكدیگر متصل می ساختند.لذا در این برنامه به گذرها و تاریخ شفاهی محله ها میپردازیم .

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 17:15

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 27860094

سامانه پیامک : 3000094

عوامل برنامه

دسترسی سریع
گذری در تهران