تهران 12 شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17 به مدت 30 دقیقه

رادیو تهران

تهران 12

تهران 12

ویژه برنامه انتخابات

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 17

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 27860094

سامانه پیامک : 3000094

دسترسی سریع
تهران 12