صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 17

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :27860094
سامانه پیامک: 3000094

ویژه برنامه انتخابات

همکاران ما