صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز به جز جمعه ها از ساعت 10-10.30 به مدت 30دقیقه

زمان پخش: هر روز به جز جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 10-10.30

مدت برنامه: 30دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22652465-22652466
سامانه پیامک: 3000094

هدف از این برنامه آگاهی بخش در حوزه سلامت، خانواده و جامعه میباشد. تمام پاسخ سوالات پزشکی خود را از این برنامه دریافت کنید.

همکاران ما