صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مناسبت های ویژه از ساعت - به مدت -

زمان پخش: مناسبت های ویژه

ساعت پخش برنامه: -

مدت برنامه: -

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه عطر خدا در مناسبت های ویژه از رادیو تهران پخش می شود.

عطر خدا کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران است.

همکاران ما