جمعه با سیاست جمعه از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو تهران

جمعه با سياست

جمعه با سیاست

Bootstrap Image Preview

جمعه با سیاست كاری از گروه سیاسی رادیو تهران با موضوع بررسی و تجزیه تحلیل مهمترین موضوعات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی روز دنیا تقدیم شنوندگان می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 3000094

چند رسانه ای

خبرها

دسترسی سریع
جمعه با سیاست