تا سپیده تهران(ویژه سحر) ماه رمضان از ساعت 03:30 تا 06:00 به مدت 150 دقیقه

رادیو تهران

تا سپيده تهران(ويژه سحر)

تا سپیده تهران(ویژه سحر)

Bootstrap Image Preview

ویژه برنامه «تا سپیده تهران» سحرگاه ماه رمضان با یادآوری وظایف مومنان نسبت به یكدیگر و شرح دعاهای روزانه در این ماه پرفضیلت از رادیو تهران پخش می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 3000094
دسترسی سریع
تا سپیده تهران(ویژه سحر)