حافظ خوانی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 23:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو تهران

حافظ خواني

حافظ خوانی

Bootstrap Image Preview

برنامه كوتاه حافظ خوانی با مروری بر اشعار حافظ شیرازی، لسان الغیب، شاعر غزل سرای كشورمان در قرن هفتم هجری قمری سعی در ایجاد پیوندی عمیقتر بین اشعار این شاعر بزرگ با ایرانیان معاصر دارد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 3000094
دسترسی سریع
حافظ خوانی