پارك پردیسان پنجشنبه و جمعه از ساعت 09:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو تهران

پارك پرديسان

پارك پردیسان

Bootstrap Image Preview

پارك پردیسان برنامه ای با موضوع محیط زیست و روش های جلوگیری از تخریب این هدیه الهی پنجشنبه و جمعه ها از رادیو تهران پخش می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 3000094

چند رسانه ای

خبرها

دسترسی سریع
پارك پردیسان