عوامل برنامه

  • نیما نعمتی زاده

    نقش:تهیه کننده، سردبیر، گوینده و نویسنده

    تخصص:تهیه کنندگی و گویندگی/ نمایش