عوامل برنامه

  • محمد بخشایش

    نقش:تهیه کننده

    تخصص:تهیه کنندگی،‌نویسندگی و هماهنگی