متین محمدی

حوزه تخصصی: گویندگی

متین محمدی در سال 1358 متولد شده و دارای مدرك كارشناسی تئاتر است و در حال حاضر به عنوان گوینده و تهیه كننده با رادیو تهران همكاری دارد.

وی از سال 84 وارد صدا و سیما شده و از همان سال هم با نویسندگی و گویندگی در آیتم ها، همكاری با رادیو تهران را آغاز كرده است...

برنامه ها:
رادیو كوچولو، آفتابگردون، بچه ها بچه ها، آوای نیمروز خانه ما و صدای شهر

افتخارات:
جایزه سردبیری برنامه «من میخوام حرف بزنم» در جشنواره بین الملی رادیو سال 87
سردبیر برتر یونسف در سال 86 آسیا و شمال آفریقا با برنامه رادیو كوچولو

دسترسی سریع