صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

- از ساعت - به مدت -

آب خواص بسیار مهمی دارد اما گاهی هم به پدیده‌ای تبدیل می‌شود که انسان را با مشکلات بی‌شماری مواجه سازد.
یکی از آنها سیل است که سالانه جان بسیاری ازافراد را می‌گیرد. برای درک و مدیریت بحران در این خصوص بهتر است به آن کارشناسانه‌تر نگاه کنیم.

مرتبط با این