صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

- از ساعت - به مدت -

خیلی مهمه که بدونیم هنگام وقوع اتش سوزی چه اقداماتی را باید انجام دهیم.
اولین و مهمترین اقدام حفظ روحیه و خونسردی است و تماس فوری با 125(اتش نشانی) می باشد....

مرتبط با این