صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

- از ساعت - به مدت -

چیدمان وسایل منزل و محیط کار و حتی نوع انتخاب آنها برای استفاده ، یکی از ظرافت هایی است که میتوان ایمنی و آرامش خیال را برای وقوع حوادثی همچون زلزله برای ما ایجاد کند. با چیدمانی صحیح و طراحی شده درصد آسیب رسانی را میتوانیم کاهش دهیم.

مرتبط با این