صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

- از ساعت - به مدت -

صحصیح ترین رفتار هنگام وقوع زلزله کنترل خونسردی و پناه گرفتن در امن ترین و نزدیک ترین جا میباشد. پس بهتر است از قبل این محیط ها را در مکان های سر بسته اطرافمان شناسایی کنیم....
با ما همراه باشید

مرتبط با این