سایه روشن شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 20دقیقه

مانور زلزله

مانور زلزله ست كه هر ساله در ٨ آذر در مدارس برگزار میشه و امسال به دلیل تداخل با رحلت پیامبر ١٥ آذر برگزار شد


درباره ی مانور زلزله ست كه هر ساله در ٨ آذر در مدارس برگزار میشه و امسال به دلیل تداخل با رحلت پیامبر ١٥ آذر برگزار شد
این مانور در مدرسه ی دخترانه ی ایوب آزاد در منطقه ی ٥ با حضورِ تمامیِ رسانه ها
گزارش های شبكه ی خبر، برنامه ی در شهرِ شبكه ی تهران ، باشگاه خبرنگاران و سایت های مختلف
و البته مستندِ سایه روشن برگزار شد .

1395/09/16
|
12:22
دسترسی سریع
سایه روشن