سایه روشن شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 20دقیقه

قسمتی ار مستند *كوره پز خانه*

كوره های آجز پزی حاشیه تهران
مردم كوره پزخانه علی‌رغم نزدیكی به پایتخت از هیچ امكانات رفاهی برخوردار نیستند و فقر تا مغز استخوان‌شان نفوذ كرده است.زنان و مردانی كه روی خاك داغ و زیر آفتاب سوزان،خشت روی خشت می‌گذارند تا روزگارشان را بنا كنند

مستند كامل این برنامه را از آرشیو رادیو تهران صفحه سایه روشن بشنوید
تاریخ پخش: 30 بهمن 95 ساعت 15

1395/12/07
|
12:07
دسترسی سریع
سایه روشن