صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 120 دقیقه

عقل سالم در بدن سالم یک ضرب المثل است که همه با آن آشنایی دارند، اما در اینجا جناب مدیر مدرسه صبح تهران در رابطه با دانش آموزانش این عقل و بدن سالم را به صورت های خاصی تفکیک کرده است.با هم میشنویم تا همزمان بخندیم...

مرتبط با این