صبح تهران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 120 دقیقه

عقل سالم در بدن سالم !!!

عقل سالم در بدن سالم یك ضرب المثل است كه همه با آن آشنایی دارند، اما در اینجا جناب مدیر مدرسه صبح تهران در رابطه با دانش آموزانش این عقل و بدن سالم را به صورت های خاصی تفكیك كرده است.با هم میشنویم تا همزمان بخندیم...

1395/11/09
|
14:14
دسترسی سریع
صبح تهران