صبح تهران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 120 دقیقه

دبیر محترم كمیته رسانه ایی ششمین كنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه در رادیو تهران

جناب آقای عابدینی دبیر محترم كمیته رسانه ایی ششمین كنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مهمان ویژه رادیو تهران در برنامه صبح تهران بودند.گفتگوی ایشان را در این خصوص میشنوییم.

1395/12/04
|
11:59
دسترسی سریع
صبح تهران