صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 120 دقیقه

جناب آقای عابدینی دبیر محترم کمیته رسانه ایی ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مهمان ویژه رادیو تهران در برنامه صبح تهران بودند.گفتگوی ایشان را در این خصوص میشنوییم.

مرتبط با این