دنده پنج جمعه ها از ساعت 20 به مدت 30

سرعت غیر مجاز ، پشیمانی !!!

در برنامه دنده پنج از رادیو تهران شنونده توصیه های جناب منوچهر حسین پارسا كارشناس و مدرس رانندگی تدافعی برای اقدامات و جلوگیری از تصادفات رانندگی خواهیم بود. كه در این برنامه نكات سرعت غیر مجاز را یادآوری میكنند.
با ما همراه باشید.

1395/12/21
|
08:21
دسترسی سریع
دنده 5