گذری در تهران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 17:15 به مدت 10 دقیقه

ناصرالدین شاه قاجار

برنامه گذری درتهران به سیر تحولات اجتماعی و تاریخی تهران قدیم را بازگو می كند و در این بخش از برنامه به دوران ناصری می پردازد.

1395/12/02
|
12:29
دسترسی سریع
گذری در تهران