پارك شهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:40 به مدت 95 دقیقه

توضیحات شهردار منطقه 17 درباره ماجرای تخریب حرم شهدای گمنام در این منطقه

شنونده گفتگوی علیرضا محمدی گزارشگر برنامه پارك شهر با لطفی شهردار منطقه 17 درباره تخریب حرم شهدای گمنام و موكب در محله زمزم در این منطقه باشید.

لطفی گفت: برداشت ،سوءتفاهم و ناپختگی باعث بوجود آمدن این موضوع شد.
یك دیوار كشی بدون مجوز در مجاورت ایستگاه صلواتی در فضای عمومی بوستان زمزم پارك ایجاد شده بود شهرداری ناگزیر بود اقدام قانونی را انجام دهد.
تداخل نیازها و شتابزدگی دوستان باعث شد افراد فرصت طلب در فضای مجازی از احساسات بسیجیان عزیز سوء استفاده كردند و این شرایط را بوجود آورند.
شهرداری درخواست طرح توسعه حرم در شأن شهدا را ارائه كرده است و...

كاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری

1400/06/28
|
12:30
دسترسی سریع
پارك شهر