صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

شنونده بخش کوتاهی از صحبتهای جواد نوفرستی و شریعت مدار تهرانی از کارشناسان مسائل اقتصادی درباره احیای کارت سوخت ،افزایش قیمت بنزین و تأثیر آن در اقتصاد کشور باشید.

کاری از گروه سیاسی
می توانید در سرتاسر دنیا از طریق وب سایت WWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبکه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.

#تهران 360
#تهران360
#تهران_360
#tehran360
#tehran_360
#tehraan360
#tehraan_360

مرتبط با این