تهران در شب شنبه تا جمعه از ساعت 00:00 به مدت 90دقیقه

رادیو تهران

تهران در شب

نمایش زندگی در "تهران در شب"

برنامه "تهران در شب" با مخاطبان درباره مقوله "نمایش زندگی" صحبت می كند.

1396/11/06
|
14:00
|

به گزارش سایت رادیو تهران؛ "تهران در شب"، اولین برنامه بامداد برنامه های شبكه رادیویی تهران است كه در نخستین ساعات بامداد هر روز، مخاطبان خود را در سراسر تهران همراهی می كند.
این برنامه بامداد شنبه 7 بهمن، همراه با مخاطبان درباره این موضوع بحث می كند كه حاضرید كدام بخش از زندگی خود را در معرض دید همگان قرار دهید.
مخاطبان می توانند نظرات خود را با این برنامه در میان بگذارند.
تهیه و تولید این برنامه بر عهده "گروه تولید و تامین" رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند ساعت 24:00 شنونده این برنامه باشند.
رضا قربانی تهیه كننده و رضا خضرایی گوینده در این برنامه با شنوندگان همراهند.

دسترسی سریع
تهران در شب