پارك شهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:40 به مدت 95 دقیقه

پارك شهر

مجله صبحگاهی «پارك شهر»با داغ ترین و جدیدترین اخبار تهران، ایران و جهان در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و... با گفتگوهای صریح و شفاف با مردم و مسئولان، شنبه تا چهارشنبه هر هفته از رادیو تهران پخش می شود.

این برنامه كه كاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران است با تلاش دو گروه برنامه ساز و به صورت یك هفته درمیان از ساعت 06:40 تا 08:15 تقدیم شنوندگان این شبكه رادیویی می شود.یك هفته از این برنامه به تهیه كنندگی محمد بخشایش، سردبیری امیركشانی، گویندگی محمدحسین امیدی، هماهنگی محمد پاكزادیان و پریسا نقی زاده، اجرای كارشناسی محمدحسین هاشمی، اجرای كارشناسی فرهنگی هنری مسعود میر،اجرای كارشناسی علمی امید دیده گاه،اجرای كارشناسی ورزشی محمدرضا علیپور،ارتباطات محمد علی قلندری(شنبه تا سه شنبه)/ قائم حاصل مهری(چهارشنبه)،گزارشگری اعظم قربانپور و علیرضا محمدی، خوانش مطبوعات خارجی آلبرت كوچویی،آیتم سازی پریسا نقی زاده،كارشناسی فضای مجازی: عهدیه عظیمی و نویسندگی افسانه جهرمیان بر روی آنتن می رود و هفته دیگر به تهیه كنندگی سینا محمدحسن، سردبیری اكبر محمدی خانی، گویندگی ساحل كریمی، هماهنگی محمد پاكزادیان، اجرای كارشناسی هنری مسعود میر، اجرای كارشناسی فرهنگی سینا قنبرپور، كارشناسی سیاسی سیدحسین حسینی و محمدرضا ایمانی، اجرای كارشناسی ورزشی محمدرضا علیپور،ارتباطات جعفر ابراهیمی و محمدرضا لشینی، گزارشگری علیرضا محمدی، مهدی اسماعیلی، امیر وكیلیان و شهلا جمشیدیان، خوانش مطبوعات خارجی آلبرت كوچویی،آیتم سازی پریسا نقی زاده و هستی پودفروش و نویسندگی افسانه جهرمیان و هستی پودفروش تقدیم مخاطبان رادیو تهران می شود.
دسترسی سریع
پارك شهر