محمدحسین امیدی

حوزه تخصصی: گویندگی

محمد حسین امیدی از سال 89 به عنوان گوینده با رادیو تهران همكاری دارد.

وی مدرك كارشناسی ادبیات انگلیسی را در سوابق تحصیلی خود دارد و دانشجوی كارشناسی ارشد فرهنگ و رسانه است.

برنامه ها:
تهران درشب، آوای نیمروز، عصر بخیر تهران، چراغ، خانه هفتم، صبح تهران، اینجا تهران است، مرورگر١٣٣٢، صفر بیست و یك، بیدارباش تهران، از رادیو تهران بپرسید، پارك شهر، گلچین پارك شهر و ...

دسترسی سریع