حماد خزایی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

حماد خزائی متولد 24 بهمن 1358 دارای مدرك كارشناسی ادبیات انگلیسی از بهمن 77 وارد رادیو شده است و فعالیت خود را از ابتدا در رادیو تهران آغاز كرده است.

فعالیت های حرفه ای:
ورزش، رسول اعظم، احكام، خانه ما، ذره بین ، خانه ما، سعادت آباد و ویژه برنامه های مناسبتی.

دسترسی سریع