آوید بزرگی

حوزه تخصصی: گویندگی، نویسندگی و سردبیری

آوید بزرگی از بدو ورود به سازمان صدا و سیما در سال 84، همكاری خود با رادیو تهران را به عنوان گوینده آغاز كرد.

وی مدرك تحصیلی كارشناسی حقوق را در كارنامه تحصیلی خود دارد و تا كنون با رادیوهای تهران، پیام، آوا، گفتگو و فصلی به عنوان گوینده، نویسنده و سردبیرهمكاری داشته است.

برنامه ها:
یه خونه؛ یه دنیا حرف
موج مجهول
خانه ى آبى
اشاره
پنجمین شنبه
عصر بخیر تهران
علم بهتر است
پشت صحنه
مسابقه ٠٢١
تهران من و...

افتخارات:
كاندیدای نویسندگى و گویندگى جشنواره رادیو

دسترسی سریع