آرزو مددی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی، مستند سازی و گزارشگری
arezuo.madadi@gmail.com

آرزو مددی، متولد ١٣68 و فارغ‌التحصیل كارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تكوین است.

وی از سال 93 وارد سازمان صدا و سیما شده و از سال 94 به عنوان تهیه كننده، مستندساز و گزارشگر با رادیو تهران همكاری دارد.

فعالیت های حرفه ای:
سایه روشن، از تو با تو آغاز می كنم، پنجره ای برای تماشا، به وقت خورشید، بازگشت پرستوها، از خرمشهر به گوشم، در گلستان نبی ، هوش مشرقی و تهران میدان شهدا

افتخارات:
رتبه در جشنواره «جوانه» در بخش بین الملل در سال ٩٢
منتخب جشنواره «اعتیاد و رسانه» در سال 95
نفر اول جشنواره« مد و لباس» ، جشنواره «ایران ساخت» ، بخش چند رسانه جشنواره «انقلاب» در سال ٩4، بخش مستند جشنواره «ارگ» در سال ٩6

دسترسی سریع