علی تسنیمی

حوزه تخصصی: گویندگی


علی تسنیمی متولد سال 67، دارای مدرك تحصیلی كارشناسی نقاشی از دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا و به عنوان گوینده با رادیو تهران می باشد.وی از سال 86 وارد سازمان صدا و سیما شد و از همان سال همكاری اش را به عنوان گوینده ی صدای شهر رادیو تهران، با اعلام اخبار ترافیكی آغاز كرد.

برنامه ها:

هشتگ تهران و مسابقه 021

دسترسی سریع