امیرحسین ثقفی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

امیرحسین ثقفی، متولد سال 64 از سال 85 وارد سازمان صدا و سیما شده و در همان سال همكاری خود را به عنوان تهیه كننده با رادیو تهران آغاز كرده است.

برنامه ها :
پنجشنبه صددرصد، رادیو ها روشن، توقف بیجا، تهران در شب چهارشنبه شب ها، چراغ موسیقی، شهر زیبا ، نقطه سرشب (چهارشنبه) ، تهران من ( به صورت یك هفته در میان) ، بیدار باش تهران ( بامداد دوشنبه)

افتخارات:
*برگزیده جشنواره دفاع مقدس سال 96
*برگزیده جشنواره ارگ با برنامه "بحران"

دسترسی سریع