هومن عرب شیرازی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

هومن عرب شیرازی متولد سال 53 و دارای مدارك كارشناسی ارشد رسانه و كارشناسی ارشد محیط زیست است.

وی از سال 76 به عنوان كارشناس محیط زیست همكاری خود با رادیو تهران را آغاز كرد و از سال 78 به عنوان كارشناس مجری و گزارشگر و از سال 79 به عنوان سردبیر و نویسنده و از سال 82 به عنوان تهیه كننده در این شبكه رادیویی برنامه‌سازی می‌كند.

برنامه ها:
مرورگر 1332
همراه با طبیعت
شبی با طبیعت تهران
عصر بخیر تهران
محیط زیست
بخوان زندگی
بحث روز
ذره بین
شهر آماده
پارك پردیسان

افتخارات:
برنامه ساز برتر سال، گزارشگر برتر سال، بهترین آنونس در جشنوار محیط زیست

دسترسی سریع