هومن عرب شیرازی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

هومن عرب شیرازی متولد سال 53 و دارای مدارك كارشناسی ارشد رسانه و كارشناسی ارشد محیط زیست است.

وی از سال 76 به عنوان كارشناس محیط زیست همكاری خود با رادیو تهران را آغاز كرد و از سال 78 به عنوان كارشناس مجری و گزارشگر و از سال 79 به عنوان سردبیر و نویسنده و از سال 82 به عنوان تهیه كننده در این شبكه رادیویی برنامه سازی می كند.

برنامه ها:
مرورگر 1332، همراه با طبیعت، شبی با طبیعت تهران، عصر بخیر تهران، محیط زیست بخوان زندگی، بحث روز، ذره بین، شهر آماده و...

افتخارات:
برنامه ساز برتر سال، گزارشگر برتر سال، بهترین آنونس در جشنوار محیط زیست

دسترسی سریع