یوسف رحیمی

حوزه تخصصی: گویندگی

یوسف رحیمی متولد سال 55 و دارای مدرك تحصیلی كارشناسی است و به عنوان گوینده با رادیو تهران همكاری دارد.

از سال 80 وارد صدا و سیما شده و از همان سال فعالیت خود را در رادیو تهران آغاز كرده است.
رحیمی به طور تصادفی به پیشنهاد یكی از همكلاسی های اش از طریق دانشكده صداو سیما وارد رسانه ملی شده است.

برنامه ها:
عصر تهران، صبح تهران، تهران در شب، مسیر ویژه و...

دسترسی سریع