غزاله كفاش طلب

حوزه تخصصی: گویندگی


غزاله كفاش طلب متولد 69 و دارای مدرك كارشناسی مهندسی محیط زیست است و به عنوان گوینده با رادیو تهران همكاری دارد.

كفاش طلب در سال 89 با رادیو جوان همكاری داشته و از سال 90 فعالیت خود را با اعلام اخبار ترافیكی از استودیو صدای شهر رادیو تهران آغازكرده است.

برنامه ها:
تهران ورزشی، مسابقه 021 و صدای شهر

دسترسی سریع