ساحل كریمی

حوزه تخصصی: اجرا و گویندگی

ساحل كریمی از سال 85 همكاری خود را با رادیو تهران به عنوان مجری و گوینده آغاز كرد.


وی كارشناسی رشته مرمت و احیای بافت و بناهای تاریخی باستانشناسی را در كارنامه تحصیلی خود دارد.
كریمی تا كنون با رادیو های تهران و پیام به عنوان گوینده و مجری و شبكه های تلویزیونی 1 تا 5 به عنوان دوبلور همكاری داشته است.

برنامه ها:
تهران در شب، محفل معاشران، عصر به خیر تهران، مسابقه مكث94، پارك شهر و ...

افتخارات:
كاندیدای گویندگی در جشنواره رادیو

دسترسی سریع