فاطمه حیدری نصرآبادی

حوزه تخصصی: اجرا و گویندگی

فاطمه حیدری نصرآبادی در سال 74 وارد صدا و سیما شد و از همان سال هم همكاری با رادیو تهران را آغاز كرد.

نصر آبادی، مدرك تحصیلی سطح 2 حوزه كارشناسی فقه و ادبیات عرب را در كارنامه تحصیلی خود دارد.
وی از ابتدای ورودش به رسانه ملی به عنوان گوینده و مجری فعالیت خود را آغاز كرده و با رادیوهای تهران، پیام، آوا، قرآن، فصلی(تابستانه اربعین انقلاب و ....) البرز و معارف همكاری داشته است.

برنامه ها:
سعادت آباد، تیك تاك، عصر بخیر تهران، عطر خدا، صبح تهران

افتخارات:
رتبه دوم گویندگی در جشنواره های رادیویی برای برنامه های روتین رادیو شبكه تهران سال 85
رتبه برتر برنامه های ویژه اذان در اولین دوره جشنواره رادیو و تقدیر از طرف ستاد مركزی اقامه نماز در سال 90

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع