سعیده هاشمی سیاوشانی

حوزه تخصصی: گویندگی و نویسندگی

سعیده هاشمی متولد 1356 است.

وی همزمان با ورود به صدا و سیما در سال 85 همكاری خود را با رادیو تهران به عنوان كارشناس مجری، سردبیر، گوینده و نویسنده آغاز كرد.
وی به دلیل علاقه ای كه به حرفه گویندگی داشت در فراخوان شبكه رادیویی تهران شركت كرده و پذیرفته شد.
سعیده هاشمی دانشجوی دكتری علوم سیاسی است و در طی سالهای حضورش در رسانه ملی علاوه بر رادیو تهران با شبكه های گفت وگو، پیام و خانواده هم همكاری داشته است.
فعالیت خود را از برنامه صدای شهر در رادیو تهران آغاز كرده و تا كنون در برنامه های گفت و گو محور و چالشی حضور فعال داشته است.

برنامه ها:
بحث روز، پاسخگو باشیم، شعمدانی، ذره بین، چراغ، مشكات، سعادت آباد، از رادیو تهران بپرسید، زنگ تفریح و...

دسترسی سریع