سعید پورمحمودی

حوزه تخصصی: گویندگی و فن بیان

سعید پورمحمودی، فروردین 1360 در تهران متولد شد.

وی در سال 1378 همكاری خود را با صدا و سیمای مركز گیلان آغاز كرد. در سال 1380 وارد رادیوجوان شد و همزمان با اجرا در شبكه رادیویی جوان در پخش شامگاهی سه شنبه شب های پیام هم فعالیت داشت.
پور محمودی در سال 97 همكاری خود را به عنوان گوینده با رادیو تهران آغاز كرد.
وی در حادثه زلزله بم عضو ستاد مدیریت بحران رادیو بود.

برنامه ها:
تهران ورزشی، بیدارباش تهران و ...

افتخارات:
گوینده برتر بخش مستند جشنواره بین المللی هفتم رادیو- سال 1385
گوینده برتر بخش بین الملل جشنواره بین المللی هفتم رادیو و دریافت تندیس جشنواره- سال 1385
مجری برتر شبكه رادیویی جوان در سال 1386

دسترسی سریع