اشكان آذرماسوله

حوزه تخصصی: گویندگی/ نویسندگی/ سردبیری/ تهیه كنندگی/ آیتم سازی
Ashkanazar1989@gmail.com

اشكان آذرماسوله متولد سال 68 و دارای مدرك تحصیلی كارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی است.

سال 82 به صورت افتخاری همكاری اش را با رادیو آغاز كرد و از سال 88 به صورت پروژه ای و برنامه ای همكاری اش را ادامه داده است.
آذرماسوله از ابتدا در شغل های نویسندگی، گزارشگری و آیتم سازی و سردبیری كارش را آغاز كرده و در حال حاضر اجرا ، سردبیری و تهیه كنندگی را برعهده دارد.
تاكنون با شبكه های رادیویی ورزش، فصلی، كتاب، جوان و تهران همكاری داشته است.
وی در فدراسیون ورزشی نابینایان در روابط عمومی همكاری داشته و در شهرداری موسس كانون ویژه نابیانان بود. كارشناس اینترنتی ورزش در تلویزیون اینترنتی ایو اسپرت است و در حال حاضر مدیر روابط عمومی انجمن نابینایان ایران است و با شبكه رادیویی تهران به عنوان مجری و سردبیر همكاری دارد.

برنامه:
شش نقطه

دسترسی سریع