احمد برمر

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی و ارزیابی

احمد برمر متولد سال 39 است.

وی كارشناسی ارشد روانشناسی دارد و تحصیلات حوزوی در سطح و تدریس در رشته روانشناسی دانشگاه علامه را هم در سوابق خود دارد.
برمر، از سال 61 وارد صدا و سیما شد و در سال 70 با رادیو تهران همكاری اش را آغاز كرد.
از ابتدا كارشناس ارزیابی برنامه های شورای سرپرستی بوده و پس از گذراندن دوره های سردبیری و تهیه كنندگی از سال 70 تا 72 وارد حوزه تهیه كنندگی شده است و بیشتر به ساخت برنامه های مناسبتی و مذهبی می پردازد.
وی تاكنون با رادیوهای پیام، سلامت، ورزش، اقتصاد، كتاب و... همكاری داشته است.

برنامه ها:
راه زندگی
حماسه حضور
از آستان تا آسمان
در ساحت حضور


افتخارات:
تقدیر و تشكر ریاست سازمان از برنامه های مناسبتی، بویژه برنامه های مناسبتی سحرگاهی

دسترسی سریع