پروانه طهماسبی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

پروانه طهماسبی متولد 1336 است، كارشناسی ارشد روانشناسی دارد و از سال 72 وارد صدا و سیما شده است.

او از همان ابتدا كار پژوهشگری و سردبیری را بر عهده داشته و از سال 76 كار تهیه كنندگی می كند.

برنامه ها:
روستای ما، یه خونه یه دنیا حرف، تا نیمروز، یه چكه ماه، مسیر ویژه، خانه ما، به همین راحتی، آب و تاب و...

دسترسی سریع