محسن عظیمی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

محسن عظیمی، متولد سال 58 است.

وی از سال 76 وارد صدا و سیما شده و از سال 95 همكاری خود را با رادیو تهران به عنوان تهیه كننده آغاز كرده است.
او در ابتدا كارش را با هماهنگی آغاز كرده و در ادامه مدیر پخش رادیو خانواده و مسئول تولید باشگاه رادیویی جوان بوده است.
عظیمی با شبكه های رادیویی جوان، ورزش، خانواده و سلامت همكاری داشته است.

برنامه ها:
از رادیو تهران بپرسید، بیدار باش تهران و صدای شهر و...

دسترسی سریع