صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 20 به مدت 30

دراین برنامه با حضور مهندس محمدرضا پورعبدالله کارشناس فنی به یکسری از نکات در خصوص خاموش شدن ناگهانی خودرو که حتما اکثرا با آن مواجه شده ایم خواهیم پرداخت البته با بیان راهکارها و نحوه تشخیص دقیق.این بخش گزیده ای ازبرنامه دنده پنج میباشد.

مرتبط با این