صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 18:00 به مدت 120 دقیقه

گفتگوی بشیر جعفری نیا با ایرج خسرونیا ریس انجمن متخصصان داخلی در مورد اظهار نظر اخیرش که گفته پزشکان ما زیر خط فقر هستند!

مرتبط با این