صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنجشنبه 10:35 به مدت 25 دقیقه

گفتگوی تهران ورزشی را با جمشید نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال را درباره وضعیت مالی باشگاه ها بشنوید.

نورشرق گفت: محدودیتهای مالی باشگاه و فقدان منابع درآمدی، توان مالی باشگاه ها را ضعیف کرده است و باشگاه ها از منابع مالی قابل پیش بینی برخوردار نیستند و تا جدی می توان از آنها انتظار داشت.
در بحث بدهی باشگاه نظم خوبی برقرار است ،میزان بدهی ها به تفکیک داریم.
بخشی از بدهی باشگاه ها، ریشه در احکامی دارد که مراجع بین المللی صادر کرده اند و...

کاری از گروه تهران، ورزش و تفریحات

ما را در اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی با شناسه Tehraan360@ پیدا و همراهی کنید.

#تهران 360
#تهران360
#تهران_360
#tehran360
#tehran_360
#tehraan360
#tehraan_360

مرتبط با این