در این هفته پنجشنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو تهران

در اين هفته

بررسی راهبردهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی

شنونده گفتگوی این برنامه با خوش چهره عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس و طغیانی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور رهبر معظم انقلاب باشید.

كاری از گروه سیاسی

1399/09/08
|
08:30
دسترسی سریع
در این هفته